craws.pl - Linux i Windows.

Wytwarzanie oprogramowania konsolowego i okienkowego Linux/Windows

Mhelmet Handel GTK3 sm

Powstaje aplikacja, która umożliwi fakturowanie, prowadzenie handlu w systemach Linux i Windows. Aplikacja wieloplatformowa.

CEL: Stworzyć wydają i stabilną aplikacje, która działa w Linux i Windows. Aplikacja powinna posiadać natywny styl zgodny ze środowiskiem, na którym została uruchomiona. Aby było to możliwe aplikacja powinna być pisana w języku c i c++ z użyciem biblioteki WxWidgets. Wiecej w dziale [ Nowości ]